2020 Committee

 • President - Dev Bharwad
 • Jayantibhai Patel
 • Shailesh Patel
 • Parth Sheth
 • Rajan Desai
 • Uday Patel
 • Dhaval Pandya
 • Bhavin Mehta
 • Parthiv Bhagat
 • Chetna Ranat
 • Twisha Suryavanshi
 • Vimal Ranat
 • Parth Patel